Ticaret Hukuku Nedir?

İki taraf arasındaki hukuku işlemleri ele alan hukuk birimidir. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına alan ticaret hukuku, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşıyor ve kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da daha detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan ilişkilerindeki ekonomik faaliyetleri ele alan ve bu şekilde de tanımı yapılabilecek olan ticari hukuk, geniş kapsamlı hukuk birimlerinden bir tanesidir.

Nasıl uygulama yapılır?

Ticaret hukukunu oluşturan öğeler arasında anayasadaki hükümler, medeni yasadaki çerçeveler ve global sözleşme ve antlaşmalarla ilgili yükümlülükler yer alır. Bunlarla beraber ülkenin adetlerine en uygun düzenleme ve pratiklere yer verilir. Bir ticari anlaşmazlık halinde önce emredici hükümlere, global sözleşme yükümlülüklerine, ticaret hukukunda yer verilen emredici olmayan şartlara, örf ve adet, hakimin takdir yetkisine bakılır.

Ticari anlaşmazlıkla ilgili bir durumdan hem medeni kanunun hem de ticaret kanunun bir çerçeve çizmiş olması halinde bir çatışma ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda genel kanun hükümlerin bakılmaz. Özel bir kanunu ifade eden ticaret kanununa bakılır. Borçlar kanununda olan bir durumun ticaret kanununda da yer alması halinde yine özel olan ticaret kanununa bakılarak, hüküm verilir.