ŞİRKETLER HUKUKU

Şirket iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek üzere bir sözleşme ile birleştirmeleridir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere şirket; kişi, sözleşme, sermaye, müşterek amaç ve müşterek çaba unsurlarından oluşur. – Şirket kurabilmek için iki ya da daha fazla kişi gerekir. – Adi şirket hariç diğer şirketlerin kurulabilmesi için şirket sözleşmelerinin yazılı olması, imzaların noter tasdikli olması ve ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir. – Sermaye şirketin iktisadi birlik olması sebebi ile ihtiyaç duyulan unsurdur. Sermaye olarak akla ilk para gelmekle beraber anonim ve limited şirketler hariç diğer şirket tiplerinde sermaye olarak emekte getirilebilmektedir.

Anonim şirketin asgari sermaye miktarı 50.000,00 TL. iken, limited şirketlerin asgari sermaye miktarı 5.000,00 TL.’dir. Bu şirketlerde azami sermaye miktarı kanunla belirlenmiş olduğundan bu şirketlere esas sermayeli şirketler denmektedir.

Şirketin söz konusu olması için bu beş unsurun da yerine getirilmiş olması şarttır. Aksi takdirde şirket sözleşmesinden bahsedilemez.

Şirketler temel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılırlar. Adi şirket, kolektif şirket ve komandit şirket şahıs şirketlerinden iken sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited şirket ve anonim şirket ise sermaye şirketlerindendir. Şahıs şirketlerinde ortakların kimlik, kişilik ve ilişkileri ön plana çıkarılıyorken, sermaye şirketlerinde sadece ortakların getirdikleri sermayeler önem taşımaktadır.

Sermaye yapılarına göre şirketler; sabit (esas) sermayeli şirketler, değişir sermayeli şirketler ve kayıtlı sermayeli şirketler olmak üzere üçe ayrılmaktadır.