İdare Hukuku Nedir?

Kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk birimidir. Anayasayı baz aldığını ve temel belirlediğini de belirtmek gerekiyor. İlgili yapının ve idarenin faaliyetlerini de ele alan ve inceleyen bu hukuk birimi, aynı zamanda örgütlenmeye ilişkin kuralları da barındırmaktadır.

İdari mekanizmanın çok daha güçlü bir şekilde işlemesi ve ilerlemesinin yanı sıra ekonomik alanda sürdürülen faaliyetlerin de bağımsız bir şekilde denetlenmesi için idari hukuka her daim ihtiyacımız olacaktır.

Hukuk devletlerinde bu birimin anayasayı baz alması ve anayasaya uygun hareket etmesi zorunludur. Bu çerçevenin dışına herhangi bir şekilde çıkması ya da aykırı kararlar alınması da söz konusu değildir.