Arabuluculuk  Nedir? 

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Arabulucu olarak adlandırdığımız bu 3. Kişi, bazı sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirir ve  tarafların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesi için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirir. Taraflar çözüm önerisi getiremedikleri zaman, taraflara çözüm önerisi de sunabilen kişidir.

Özel hukuk uyuşmazlıklarına konu anlaşmazlıklarda alternatif çözüm yolu olarak mahkeme öncesi, mahkeme aşaması ve mahkeme sonrasında uygulanabilen arabuluculuk çözüm yöntemine ait dosyaların açıldığı, bürolar aracılığıyla tevdi edildiği, arabuluculuk sürecinin takibinin ve sonlandırma işleminin yapıldığı ve sadece sicile kayıtlı arabulucuların kullanımında olan bir sistemdir.

Bu sistem ile Arabulucular;

 •  Türkiye geneli arabuluculuk bürolarından gelen görevlerin kabul/red işlemini,
 •  Harici (ihtiyari) dosya açabilme işlemini,
 •  Arabuluculuk başvuru dosyalarının taraf ve içeriğini görüntüleme işlemini,
 •  Açık/Kapalı dosyaları sorgulama işlemini,
 •  Süreci devam eden ya da sonlandırdıkları arabuluculuk dosyalarına evrak ekleme/gönderme, toplantı bilgileri ekleme, sonuç kaydetme işlemini,
 •  Görev almak istedikleri komisyonu ekleme işlemini,
 •  Seçtikleri komisyonda, dosya türüne göre aktif/pasif yapma işlemini,
 •  Dosya türüne göre aktif oldukları komisyondaki mevcut arabulucu sayısını, puan bilgilerini, komisyondaki ortalama puan durumunu görüntüleme işlemini,
 •  Dosya istatistik bilgilerini görüntüleme işlemini,
 •  Arabulucu adaylarının sınav ve sicil başvuru işlemlerini,
 •  Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na aidat makbuzu, yenileme eğitim belgesi ve uzmanlık eğitim sertifikası gibi evrakın elektronik ortamdan hızlı bir şekilde gönderim işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI